Spanska språket

Språket spanska är inte alltid det lättaste att lära sig om man har andra intressen än skolan. Under min första gymnasieperiod* började jag på Rudbeckianska skolan i Västerås. Till råga på allt på det naturvetenskapliga programmet.
Just det året kom alla sökande in oavsett vilka betyg man hade från grundskolan. Varför jag överhuvudtaget sökte det är en fråga. Sitter man med 2.3** i snittbetyg från grundskolan skall man inte söka in på det naturvetenskapliga programmet i gymnasiet.
Men det var där jag hamnade.

Spanska var ett av ämnena. Engelska och tyska alt. franska var obligatoriska språk. Ett språk till skulle läsas. Eftersom franska bland oss killar i den åldern betraktades som ett tjejspråk blev det spanska som extra språk. Det där med tjejspråk hade sin bakgrund i att alla man pratade med sa att spanskan var mycket enklare än franska. Det var nog den egentliga anledningen till att de flesta killar valde spanska.

Efter en termin kom jag och skolan fram till att det kanske var bäst att jag ändrade inriktning och så att säga började om igen på en inte fullt så krävande gymnasieutbildning.
Så efter ett halvårs uppehåll började jag om, men då på ekonomisk linje på Carlforsska gymnasiet.

Naturligtvis samma språkval, dvs spanska, jag hade ju en termins utbildning i det. Läraren betraktade mig som klassens ljus i spanska och uppskattade mina kunskaper ordentligt. Mina klasskamrater hade ju aldrig läst språket men jag var en veteran med en termins studier i spanska.
Ett litet problem var dock att det tog ungefär två veckor för mina klasskamrater att komma ikapp mitt försprång i språket och dessutom gå förbi.

När det var dags att dela ut betygen hade läraren ett samtal med alla sina elever. När jag blev inkallad till honom tittade han på mig och sa. Du får betyget 1 i spanska, och då är jag snäll mot dig. För även betyget 1 innebär att man trots allt besitter några kunskaper i ämnet, men du  saknar alla som helst kunskaper i det spanska språket.

*Det blev en till period på Komvux drygt 20 år senare. Då med andra resultat.
**Sifferbetyg på den tiden från en skala mellan 1 till 5.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Leave a Reply