På höga

hästar att sitta på dem brukar inte vara det mest positiva. Dels ur det perspektivet att den som sitter där lätt tar sig friheter att anser för mer än andra, vilket kan vara vanligt i diskussioner där någon anser sig besitta mer kunskap än andra.  Ungefär samma sak kan man upptäcka när det gäller barpallar. Där brukar ibland folk ta sig lite väl stora friheter vad som gäller att uttrycka sig. Och ramla av pallen kan de också göra dock hänger det mer på vad man intar och i vilka mängder.

Leave a Reply