Först

ingenting sedan kommer allt på en gång. Sexuella trakasserier tillhör vanligheten för kvinnor att uppleva. Men det har skett i det tysta till stor del, ingen större uppmärksamhet intill nu. Så förhoppningsvis en förändring på gång när det gäller attityder.

Leave a Reply