Vindkraft

Nu verkar det som en kraftfull satsning på alternativa energikällor skall komma. Maud Olofsson utlovar 2.000 vindkraftverk inom den närmaste 10-års perioden. Troligtvis ett sätt att starta valrörelsen lite smått och ta udden ur framför allt Miljöpartiets argumentation om  satsningar på andra energislag. Kan med andra ord bli en intressant valrörelse framöver.