Separera

En skilsmässa är aldrig rolig. Just skilsmässa är oftast associerat med tårar, tråkigheter och allmän oro. Viktigt att tänka på är dock att en skilsmässa troligtvis och förhoppningsvis leder till något bättre för de som går igenom den. Två människor som en gång i tiden varit förälskade, har nu av en eller flera anledningar bestämt sig för att påbörja nya liv utan den andre. Ingenting säger att ni efter er skilsmässa måste vara bittra fiender, har ni barn ihop är det extra viktigt att barnen inte påverkas negativt av denna extrema förändring i tillvaron.

Det finns som bekant två typer av skilsmässa. Den ena är där båda parter är rörande överens om att gå igenom en skilsmässa. En sådan skilsmässa är troligtvis den lättaste och behöver heller inte vara så smärtsam för er. Dessutom behöver den heller inte ta så lång tid, då ni båda är ense. Den andra formen av skilsmässa är där endast ena parten vill skiljas. Då måste jurister och Tingsrätt blandas in.