Data

och lagring är något att tänka på jämt och ständigt.  Framför allt eller i synnerhet när det gäller lagring av data. Valet av plats för sin hemsida brukar ständigt vara upphov till olika diskussioner om vilket webbhotell som är bäst. Tittar man på det så verkar alla olika webbhotell få någon form av kritik eller beröm för del delen. Så ibland kan man få intrycket av att valet är lite hugget som stycket när man väljer webbhotell.