Om och cookies

Cookies utgår vi ifrån att det finns och de kan man läsa mer om här på PTS-webbplats.