Ser inte så bra ut

i Libyen för rebellerna kan man se.  Visserligen vann de tydligen det första slaget om den staden de håller men framtiden ser väl inte alltför bra ut. Flygförbudszonen som FN beslutat om verkar inte riktigt komma igång utan stormakterna sitter visst i möte hur det skall hanteras. Frågan är bara om det inte är för sent när de väl bestämmer sig för att agera.

Leave a Reply