Ser inte så bra ut

March 19th, 2011
by tillbaka

i Libyen för rebellerna kan man se.  Visserligen vann de tydligen det första slaget om den staden de håller men framtiden ser väl inte alltför bra ut. Flygförbudszonen som FN beslutat om verkar inte riktigt komma igång utan stormakterna sitter visst i möte hur det skall hanteras. Frågan är bara om det inte är för sent när de väl bestämmer sig för att agera.

Posted in Politik | Comments (0)

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.