Först

October 26th, 2017
by tillbaka

ingenting sedan kommer allt på en gång. Sexuella trakasserier tillhör vanligheten för kvinnor att uppleva. Men det har skett i det tysta till stor del, ingen större uppmärksamhet intill nu. Så förhoppningsvis en förändring på gång när det gäller attityder.

Posted in Juridik | Comments (0)

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.