Archive for the ‘Straff’ Category

Svårt att försvara sig

May 9th, 2011

Det här med att man bedöms vara oskyldig tills dess man döms är lite flytande. Ola har redan dömts och fått ta straffet för det trots att ingen dom har avkunnats. Så även om han befinns oskyldig i en rättegång har han redan fått ett straff. Lite märkligt sätt att hantera rättvisa på.

Posted in Straff | Comments (0)