Archive for the ‘Vinter’ Category

Och det ser ut

December 20th, 2010

att bli lika jävligt i år som förra året när det gäller vintern. Ingen förskoning här från de högre makterna när det gäller vädret.

Posted in Vinter | Comments (0)